Protivpožarna zaštita - Komercijalni objekti

Kako bi zaštitio ljude i imovinu od požara u zgradama, Grundfos isporučuje sisteme vatrogasnih pumpi, vatrogasne pumpe za sistem prskalica i vatrogasne pumpe koje pružaju potrebnu pouzdanost.