Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama

Grundfos isporučuje dozirne pumpe i sisteme za komercijalnu dezinfekciju vode, protiv kamenca i korozije za kućne vodovodne sisteme, za klimatizacijske sisteme, kotlovske i sisteme grijanja.

Dimenzioniranje