Centralni sistem grijanja

Sistemi daljinskog grijanja distribuiraju toplinu za stambene, poslovne i industrijske zgrade. Grundfos nudi niz efikasnih i pouzdanih pumpi koje pomažu da daljinsko grijanje postane jedan od najpopularnijih sistema grijanja na svijetu.

Dimenzioniranje