CIP/SIP

Pumpe za CIP (čišćenje na mjestu) i SIP (sterilizacija na mjestu) omogućuju industrijskim sistemima da izbjegnu kontaminaciju. Spremnici, cijevi i čitavi procesni vodovi efikasno se čiste bez rastavljanja opreme, štedeći vrijeme i novac.