Hlađenje

Industrijske primjene, poput procesa obrade i sistema grijanja, oslanjaju se na efikasan prenos topline. Grundfos isporučuje efikasne, pouzdane pumpe i sisteme za širok raspon rashladnih aplikacija i za OEM rashladne jedinice.