Desalinacija

Postupci desalinizacije zahtijevaju velike količine energije i kemijskih proizvoda, a Grundfos isporučuje pumpe za desalinizaciju i reverznu osmozu koje su visoko efikasne i otporne na koroziju kako bi se mogle nositi sa stresom radnog okruženja.

Dimenzioniranje