Kontrola plavljenja

Grundfos isporučuje kompletne sisteme za zaštitu od poplava kako bi zaštitio urbana i ruralna područja, infrastrukturu i velike gradove od poplava. Naša inovativna rješenja su u skladu sa zahtjevima visokog i niskog pritiska na pumpnoj stanici ili na pumpnim vratima.

Dimenzioniranje