Dotok podzemne vode

Za instalacije iz bušotina potrebna vam je isplativa, pouzdana i energetski optimizirana potopna pumpa. Naše pumpe i pumpni sistemi optimizirani su za najzahtjevnije performanse i pouzdanost instalacije podzemnih voda.

Dimenzioniranje