Navodnjavanje

Naše visoko energetski efikasne pumpe besprijekorno rade sa modernim sistemima navodnjavanja za poljoprivrednu i nepoljoprivrednu primjenu.

Dimenzioniranje