Upravljanje pritiskom

Grundfos regulator pritiska je regulator dizajniran za kontrolu vaše pumpe. Regulatori pritiska dostupni su u dvije opcije kontrole: osnovna fleksibilnost i sveobuhvatna kontrola, osiguravajući vam na taj način stabilan i zadovoljavajući pritisak u svakom trenutku.