Pressure relief valves

Ventili za smanjenje pritiska se otvaraju u slučaju previsokog pritiska na strani pražnjenja pumpe