CU 300

Odgovarajući za:

CU 300 je dizajnirana za komunikaciju, nadzor i kontrolu SQE potopnih pumpi u različitim primjenama.