Utikači

Konektori se koriste za povezivanje kabla za napajanje sa pumpom.