Pribor, mehanički

Mehanički pribor za Grundfos proizvode

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 120 °C