• Circulator pumps

ALPHA

Odgovarajući za:
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Grijanje za porodične kuće
  • Industrijsko grijanje

Elektronski kontrolirane cirkulacione pumpe za domaćinstva

p maks.
10bara
Temperatura tečnosti
0 .. 110°C
Maks. protok
3.934m³/h
Glava maks.
14.69m