• Cirkulacione pumpe

ALPHA

Odgovarajući za:
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje za porodične kuće
  • Industrijsko grijanje

Elektronski kontrolirane cirkulacione pumpe za domaćinstva

p maks.
10 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 110 °C
Maks.visina dizanja
15 m
Maks. protok
4 m³/h