ALPHA SOLAR

ALPHA SOLAR je cirkulacijska pumpa dizajnirana za termalne solarne sisteme. Ima tri moda konstantnih krivulja, a brzina se također može kontrolirati niskonaponskim PWM signalom iz solarnog kontrolera.

p maks.
10 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 110 °C
Maks.visina dizanja
14 m
Maks. protok
3 m³/h