ALPHA1

ALPHA1 je cirkulatorna pumpa dizajnirana za sisteme grijanja. Pumpa ima integriranu kontrolu diferencijalnog pritiska kao i režim konstantne krivulje. Idealan izbor za osnovne funkcionalne potrebe.

p maks.
10 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 110 °C
Maks.visina dizanja
8 m
Maks. protok
4 m³/h