• Cirkulacione pumpe

ALPHA1

Odgovarajući za:
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Commercial hot water recirculation
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje za porodične kuće
  • Industrijsko grijanje

Grundfos ALPHA1 pumpe su visoko efikasni cirkulatori izrađeni za sisteme grijanja. Idealan izbor za osnovne funkcionalne potrebe.

Proizvod nije dostupan za vašu zemlju