• Pumpe sa zaštitom

BM hp

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
59 m
Maks. protok
75 m³/h