• Encapsulated pumps

BM hp

Odgovarajući za:

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks. protok
280 m³/h
Glava maks.
105 m