• Encapsulated pumps

BM hp 125

Odgovarajući za:

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40°C
Maks. protok
162.4m³/h
Glava maks.
79.48m