• Pumpe sa zaštitom

BM hp 125

Odgovarajući za:

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
79.48 m
Maks. protok
162.4 m³/h