• Pumpe sa zaštitom

BM hp 17

Odgovarajući za:

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
75.04 m
Maks. protok
22.1 m³/h