• Encapsulated pumps

BM hp 17

Odgovarajući za:

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40°C
Maks. protok
22.1m³/h
Glava maks.
75.04m