• Pumpe sa zaštitom

BM hp 30

Odgovarajući za:

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
81.02 m
Maks. protok
39 m³/h