• Encapsulated pumps

BM hp 77

Odgovarajući za:

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40°C
Maks. protok
99.97m³/h
Glava maks.
103m