• Pumpe sa zaštitom

BM hp 77

Odgovarajući za:

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
103 m
Maks. protok
99.94 m³/h