• Encapsulated pumps

BM hp 95

Odgovarajući za:

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40°C
Maks. protok
123.5m³/h
Glava maks.
105m