• Pumpe sa zaštitom

BM hp 95

Odgovarajući za:

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
105 m
Maks. protok
123.5 m³/h