• Pumpe sa zaštitom

BM 4"

Moduli za povišenje pritiska

Informacije o pumpi za vodu (MEI)
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
357 m
Maks. protok
12 m³/h