• Pumpe sa zaštitom

BM 6"

Odgovarajući za:
  • Desalinacija
  • Tretman pitke vode
  • Dotok podzemne vode

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
430 m
Maks. protok
75 m³/h