• Pumpe sa zaštitom

BM 6"

Moduli za povišenje pritiska

Informacije o pumpi za vodu (MEI)
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
430 m
Maks. protok
75 m³/h