• Pumpe sa zaštitom

BM 8"

Odgovarajući za:
  • Tretman pitke vode
  • Desalinacija
  • Dotok podzemne vode

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 45 °C
Maks.visina dizanja
239 m
Maks. protok
60 m³/h