• Klipna pumpa

BMP

Odgovarajući za:
  • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
  • Filtracija
  • Tretman pitke vode
  • Distribucija vode

Moduli za povišenje pritiska

Temperatura tečnosti
0 .. 50 °C
Maks.visina dizanja
1632 m
Maks. protok
10.21 m³/h