• Horizontalne višestepene pumpe

BMS hs AC

Odgovarajući za:
  • Desalinacija
  • Filtracija
  • Tretman vode
  • Tretman pitke vode

Pumpe visokog pritiska za obrnutu osmozu i primjene u filtriranju, sa pogonom na asinhroni motor.

Proizvod nije dostupan za vašu zemlju