• Horizontalne višestepene pumpe

BMS hs MGE

Odgovarajući za:
  • Desalinacija
  • Filtracija
  • Tretman vode
  • Tretman pitke vode

High Pressure pumps for reverse osmosis and filtration applications, driven by a high efficiency motor with integrated VFD.

Proizvod nije dostupan za vašu zemlju