CIM/CIU 270 GRM

Komunikacijski interfejs za GRM (GRM zahtijeva ugovor za pripremu podataka)