• Višestepena pumpa sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom

CM, CME

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem grijanja
 • Podizanje pritiska u kućnoj vodoopskrbi
 • Biogorivo
 • Pranje boca
 • CIP/SIP
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Rudarstvo
 • Sistemi za farbanje
 • Filtracija
 • Pranje i čišćenje
 • Kontrola temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijsko grijanje
 • Vodoopskrba
 • Tretman vode
 • Ponovna upotreba vode
 • Navodnjavanje
 • Distribucija vode
 • Kap po kap/mikro sprej
 • Frost protection
 • Glavna osovina
 • Površinske poljoprivredne vode

CM/CME su pouzdane, tihe i kompaktne horizontalne pumpe sa krajnjim usisom. Modularni dizajn pumpe omogućava jednostavna prilagođena rješenja. CM/CME pumpe su dostupne od lijevanog željeza i nehrđajućeg čelika

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-20 .. 120 °C
Maks.visina dizanja
132 m
Maks. protok
36 m³/h