• Circulator pumps

COMFORT

Odgovarajući za:
  • Grijanje komercijalnih objekata
  • Kućna recirkulacija tople vode
  • Grijanje za porodične kuće
  • Industrijsko grijanje

Pumpe za recirkulaciju tople vode u domaćinstvu

p maks.
10bara
Temperatura tečnosti
0 .. 95°C
Maks. protok
0.65m³/h
Glava maks.
1.17m