• Cirkulacione pumpe

COMFORT

Odgovarajući za:
  • Kućna recirkulacija tople vode

Pumpe za recirkulaciju tople vode u domaćinstvu

p maks.
10 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 95 °C
Maks.visina dizanja
1 m
Maks. protok
0.65 m³/h