• Inline multi stage pumps

CRI

Odgovarajući za:
  • Protivpožarna zaštita - Komercijalni objekti
  • Pranje boca
  • Punjenje
  • Rudarstvo
  • Industrijska rješenja za protivpožarnu zaštitu
  • Vodoopskrba
  • Ponovna upotreba vode

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa usisnim i ispusnim otvorima na istoj razini. Materijali pumpe koji dolaze u dodir sa tekućinom su od nehrđajućeg čelika (EN 1.4301)

p maks.
25 bara
Temperatura tečnosti
-20 .. 120 °C
Maks. protok
29.63 m³/h
Glava maks.
252 m