• Linijske višestepene pumpe

CRN

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem hlađenja
 • Centralni sistem grijanja
 • Biogorivo
 • Pranje boca
 • CIP/SIP
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Punjenje
 • Rudarstvo
 • Mašinska obrada
 • Sistemi za farbanje
 • Filtracija
 • Pranje i čišćenje
 • Kontrola temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijska rješenja za protivpožarnu zaštitu
 • Industrijsko grijanje
 • Vodoopskrba
 • Tretman vode
 • Industrijske otpadne vode
 • Ponovna upotreba vode
 • Tretman pitke vode
 • Navodnjavanje
 • Solarne opcije u vodoopskrbi
 • Dovod površinske vode
 • Distribucija vode
 • Kap po kap/mikro sprej
 • Frost protection
 • Glavna osovina

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa usisnim i ispusnim otvorima na istoj razini. Materijali pumpe koji dolaze u dodir sa tekućinom su od nehrđajućeg čelika visoke razine (EN 1.4401)

p maks.
40 bara
Temperatura tečnosti
-40 .. 150 °C
Maks.visina dizanja
362 m
Maks. protok
244 m³/h