• Linijske višestepene pumpe

CRN

Odgovarajući za:
  • Pranje boca
  • Punjenje
  • Rudarstvo
  • Industrijska rješenja za protivpožarnu zaštitu
  • Vodoopskrba
  • Ponovna upotreba vode
  • Dovod površinske vode

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa usisnim i ispusnim otvorima na istoj razini. Materijali pumpe koji dolaze u dodir sa tekućinom su od nehrđajućeg čelika visoke razine (EN 1.4401)

p maks.
33 bara
Temperatura tečnosti
-40 .. 150 °C
Maks.visina dizanja
324.1 m
Maks. protok
86.9 m³/h