• Linijske višestepene pumpe

CRNE-HS, CRN-SF

Odgovarajući za:
  • Pranje boca
  • Punjenje
  • Rudarstvo
  • Industrijska rješenja za protivpožarnu zaštitu
  • Vodoopskrba
  • Ponovna upotreba vode
  • Dovod površinske vode

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa usisnim i ispusnim otvorima na istoj razini. Materijali pumpe koji dolaze u dodir sa tekućinom su od nehrđajućeg čelika visoke razine (EN 1.4401)

Maks.visina dizanja
481.9 m
Maks. protok
86.9 m³/h