CRT

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa. Materijali koji dolaze u dodir sa tekućinom su od titanijuma. Titanijum je izuzetno otporan na širok spektar kiselina, lužina, morsku vodu i industrijske kemikalije

Informacije o pumpi za vodu (MEI)
p maks.
25 bara
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Maks.visina dizanja
246 m
Maks. protok
22 m³/h