• Linijske višestepene pumpe

CRT

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa. Materijali koji dolaze u dodir sa tekućinom su od titanijuma. Titanijum je izuzetno otporan na širok spektar kiselina, lužina, morsku vodu i industrijske kemikalije

Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Maks.visina dizanja
246 m
Maks. protok
23 m³/h