• Linijske višestepene pumpe

CRTE

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem hlađenja
 • Centralni sistem grijanja
 • Biogorivo
 • Pranje boca
 • CIP/SIP
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Punjenje
 • Rudarstvo
 • Mašinska obrada
 • Sistemi za farbanje
 • Filtracija
 • Pranje i čišćenje
 • Kontrola temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijska rješenja za protivpožarnu zaštitu
 • Industrijsko grijanje
 • Vodoopskrba
 • Tretman vode
 • Industrijske otpadne vode
 • Ponovna upotreba vode
 • Tretman pitke vode
 • Navodnjavanje
 • Solarne opcije u vodoopskrbi
 • Dovod površinske vode
 • Distribucija vode
 • Kap po kap/mikro sprej
 • Frost protection
 • Glavna osovina

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa. Materijali koji dolaze u dodir sa tekućinom su od titanijuma. Titanijum je izuzetno otporan na širok spektar kiselina, lužina, morsku vodu i industrijske kemikalije

Temperatura tečnosti
-20 .. 120 °C
Maks.visina dizanja
246 m
Maks. protok
26 m³/h