• Inline multi stage pumps

CRTE

Odgovarajući za:
  • Protivpožarna zaštita - Komercijalni objekti
  • Pranje boca
  • Punjenje
  • Rudarstvo
  • Industrijska rješenja za protivpožarnu zaštitu
  • Vodoopskrba
  • Ponovna upotreba vode

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa. Materijali koji dolaze u dodir sa tekućinom su od titanijuma. Titanijum je izuzetno otporan na širok spektar kiselina, lužina, morsku vodu i industrijske hemikalije

Maks. protok
26.28 m³/h
Glava maks.
232.9 m