• Inline multi stage pumps

CRFlex

Odgovarajući za:
  • Solarne opcije u vodoopskrbi

Vertikalne višestepene pumpe sa obnovljivim MGFlex motorom za solarnu i vjetroenergiju, te izvore naizmjenične struje. Pogodno i za istosmjerni i naizmjenični napon

Temperatura tečnosti
-20 .. 120°C