• Linijske višestepene pumpe

CRFlex

Vertikalne višestepene pumpe sa obnovljivim MGFlex motorom za solarnu i vjetroenergiju, te izvore naizmjenične struje. Pogodno i za istosmjerni i naizmjenični napon

Temperatura tečnosti
-20 .. 120 °C