Digital services

Odgovarajući za:
  • Tretman pitke vode
  • Solarne opcije u vodoopskrbi
  • Dovod površinske vode
  • Kontrola plavljenja
  • Tretman otpadnih voda

Povezane pumpe otvaraju vam čitav svijet mogućnosti za optimizaciju sistema na osnovu pravih podataka koji podižu rad pumpi na jedan sasvim novi nivo.