Sistemi za dezinfekciju

Odgovarajući za:
  • Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama

Hlorin, hlorin dioksid, elektrohlorinacija