Selcoperm

Odgovarajući za:
  • Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama

SES elektro klorinator proizvodi rastvor hipohlorita iz rastvora obične soli korištenjem struje.