• Membranske pumpe

DDA

Odgovarajući za:
 • Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama
 • Biogorivo
 • Pranje boca
 • CIP/SIP
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Rudarstvo
 • Sistemi za farbanje
 • Pranje i čišćenje
 • Kontrola temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijsko grijanje
 • Vodoopskrba
 • Tretman vode
 • Industrijske otpadne vode
 • Ponovna upotreba vode
 • Tretman pitke vode
 • Tretman otpadnih voda
 • Kemigacija i fertigacija

SMART Digital dozirna pumpa sa membranom sa internim pogonom motora bez četkica. Vrhunsko rješenje za složene i zahtjevne primjene (napredno digitalno doziranje).

p maks.
16 bara
Temperatura tečnosti
-10 .. 50 °C
Maks.visina dizanja
16 bara
Maks. protok
200 l/h