• Membranske pumpe

DME

Odgovarajući za:
 • Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama
 • Biogorivo
 • Pranje boca
 • CIP/SIP
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Rudarstvo
 • Sistemi za farbanje
 • Pranje i čišćenje
 • Kontrola temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijsko grijanje
 • Vodoopskrba
 • Tretman vode
 • Industrijske otpadne vode
 • Ponovna upotreba vode
 • Tretman pitke vode
 • Tretman otpadnih voda
 • Kemigacija i fertigacija

Digitalne membranske dozirne pumpe sa internim koračnim pogonom motora

p maks.
10 bara
Maks.visina dizanja
10 bara
Maks. protok
940 l/h