• Membranske pumpe

DMH

Odgovarajući za:
 • Biogorivo
 • Pranje boca
 • CIP/SIP
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Rudarstvo
 • Sistemi za farbanje
 • Kontrola temperature
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijsko grijanje
 • Vodoopskrba
 • Tretman vode
 • Industrijske otpadne vode
 • Ponovna upotreba vode
 • Tretman pitke vode
 • Tretman otpadnih voda
 • Kemigacija i fertigacija

Dozirne pumpe sa hidrauličkim pogonom i membranom sa eksternim motorom

Temperatura tečnosti
-10 .. 90 °C
Maks.visina dizanja
200 bara
Maks. protok
1150 l/h