• Diaphragm pumps

DDI

Odgovarajući za:
  • Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama
  • Dovod površinske vode

Digitalne membranske dozirne pumpe sa internim koračnim pogonom motora

p maks.
10bara
Maks. protok
150l/h
Glava maks.
10.02bara