• Diaphragm pumps

DMH

Odgovarajući za:
  • Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama
  • Dovod površinske vode

Dozirne pumpe sa hidrauličkim pogonom i membranom sa eksternim motorom

p maks.
200bara
Maks. protok
1150l/h
Glava maks.
200.4bara