• Diaphragm pumps

DMX

Odgovarajući za:
  • Dezinfekcija vode u komercijalnim zgradama
  • Dovod površinske vode

Dozirne pumpe sa membranom sa eksternim motorom

p maks.
12bara
Maks. protok
2000l/h
Glava maks.
12.02bara