• Submersible wastewater pumps

DP

Odgovarajući za:
  • Otpadna voda - Komercijalni objekti
  • Kućna otpadna voda
  • Odvodnja

Potopne Grundfos pumpe za drenažu (DP) obuhvataju opseg motora od 0,9-2,6 kW. Pumpe su opremljene poluotvorenim radnim kolom sa više lopatica sa mogućnošću obrade čvrstih materija veličine do 10 mm.

p maks.
6bara
Temperatura tečnosti
0 .. 40°C
Maks. protok
13.6l/s
Glava maks.
25.1m