• Pumpe za podzemne otpadne vode

DP

Odgovarajući za:
  • Otpadna voda - Komercijalni objekti
  • Kućna otpadna voda
  • Odvodnja
  • Transport otpadne vode

Potopne Grundfos pumpe za drenažu (DP) obuhvataju opseg motora od 0,9-2,6 kW. Pumpe su opremljene poluotvorenim radnim kolom sa više lopatica sa mogućnošću obrade čvrstih materija veličine do 10 mm.

p maks.
6 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
25 m
Maks. protok
14 l/s