• Pumpe za podzemne otpadne vode

EF

Odgovarajući za:
  • Otpadna voda - Komercijalni objekti
  • Transport otpadne vode

Grundfos EF pumpe imaju poluotvoren rotor sa jednom lopaticom za slobodan prolaz čvrstih čestica do 30 mm, izrađene su za pumpanje fekalnih i drugih tekućina, kao što su drenažne i površinske vode sa vlaknima i manjim nečistoćama.

p maks.
6 bara
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Maks.visina dizanja
23 m
Maks. protok
12 l/s