• Submersible wastewater pumps

EF

Odgovarajući za:
  • Otpadna voda - Komercijalni objekti
  • Transport otpadne vode

Grundfos EF pumpe imaju poluotvoren rotor sa jednom lopaticom za slobodan prolaz čvrstih čestica do 30 mm, izrađene su za pumpanje fekalnih i drugih tekućina, kao što su drenažne i površinske vode sa vlaknima i manjim nečistoćama.

p maks.
6bara
Temperatura tečnosti
0 .. 40°C
Maks. protok
12.2l/s
Glava maks.
22.5m