• Horizontal split case pumps

HS verzija 5

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem hlađenja
 • Centralni sistem grijanja
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Rudarstvo
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijsko grijanje
 • Navodnjavanje
 • Vodoopskrba
 • Distribucija vode

Horizontalne pumpe sa dvodjelnim kućištem

p maks.
16bara
Temperatura tečnosti
0 .. 100°C
Maks. protok
1616m³/h
Glava maks.
89.74m