• Horizontalne split case pumpe

HS verzija 5

Odgovarajući za:
 • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
 • Grijanje komercijalnih objekata
 • Commercial hot water recirculation
 • Podizanje pritiska - Komercijalni objekti
 • Centralni sistem hlađenja
 • Centralni sistem grijanja
 • Hlađenje
 • Desalinacija
 • Rudarstvo
 • Industrijski kotlovi
 • Industrijsko grijanje
 • Navodnjavanje
 • Distribucija vode

Horizontalne pumpe sa dvodjelnim kućištem

Ovaj proizvod se više ne proizvodi! Koristite naš alat za pronalaženje odgovarajuće zamjenske pumpe.